მენიუ
Your Cart

გამხსნელი

გამხსნელი

აღწერილობა

აღწერა დაფარვადა ელფერი ტონის ფერის სერვისებზე. ზომა1 ლ ბოთლი- 90 მლ ბოთლიკრემოვანი სტაბილიზირებული ჰიდროგენულიპეროქსიდი. კრემოვანი ტექსტურა, რომელიც შეიძლება გამოყენებადი იქნას უფროადვილად, იძლევა უფრო მეტი სიზუსტისა დასპეციფიკაციის საშუალებას.