მენიუ
Your Cart

სათამაშო ბულდოზერი კონსტრუქტორი

სათამაშო ბულდოზერი კონსტრუქტორი

აღწერილობა

  • ლითონის კონსტრუქტორი
  • ანვითარებს ინჟინერულ უნარ-ჩვევებს
  • ბულდოზერი კონსტრუქტორი