როცა ზაფხულია და გაუსაძლისი სიცხეა, ამ სიცხისგან ერთადერთი თავის დასაღწევი საშუალება სახლში ან სამსახურში ყოფნისას, არის კონდიციონერი. თუმცა, მისი სწორად შესარჩევი კრიტერიუმების დალაგება ბევრად უფრო გაუსაძლისია, ვიდრე ის სიცხე, რამაც გაიძულა კონდიციონერის ყიდვის აზრამდე მისულიყავი.სწორედ ამიტომ ამ სტატიაში დეტალურად და დახარისხებულად მოგახსენებთ თითოეული კრიტერიუმის არსსა და მნიშვნელობას, რაც კონდიციონერის ბევრად უფრო პრაგმატული კუთხით დანახვაში დაგხვეხმარება და ასევე ჩამოგითვლით იმ დეტალებს, რომელიც თანხის და დროის დაზოგვაში ერთდროულად შეგვეშველება.

                  პირველი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, აქვს თუ არა თქვენს საცხოვრებელ ან სამუშაო ადგილს დაყენებული  პრესაინსტალაციო კონდიცირების არხები. ეს მნიშვნელოვანი დეტალია, რადგან ამ კონკრეტული ინფორმაციის ფლობის წყალობით თქვენ შეძლებთ თავიდან აიცილოთ ის დამატებითი ხარჯები, რომელიც დიდ თანხებთან და დროსთან არის დაკავშირებული. სწორად და რაციონალურად დამონტაჟებული კონდიციონერი დაგაზოგინებთ დიდ თანხასა და დროს არა მხოლოდ დამონტაჟების პროცესში, არამედ შემდგომში კონდიციონერთან ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე.

             არანაკლებ მნიშნელოვანია, ვფლობდეთ ინფორმაციას კონდიციონერის ტიპების შესახებ, რაც დაგვეხმარება ვიყოთ უფრო პრაგმატულები და რაციონალურები კონდიციონერის არჩევის პროცესში. მაშ ასე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს შემდეგი ტიპის კონდიციონერები:

·       ფანჯრის

·       სპლიტ

·       მულტი სპლიტ

·       კედლის

·       არხული

·       ჭერ-იატაკის

·       კასეტური

თითოეულ მათგანს სპეციფიური დანიშნულება აქვს და კონდიციონერის არჩევის პროცესს ბევრად უფრო კომპლექსურს ხდის.

ფანჯრის კონდიციონერი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპი იყო ოდითგანვე. მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მისი მონტაჟი დიდ ძალისხმევასთან არ არის დაკავშირებული და შესაბამისად ფასიც ადეკვატურია. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ბიუჯეტური მოდელია დღესდღეობით, რადგან აქვს თავის ნეგატიური მხარეებიც, როგორიცაა ის ფაქტი, რომ მისი ფუნქციონირება წარმოშობს გარკვეული ტიპის ხმაურს და კონკრეტულად ამ ერთ მიზეზზე დაყრდნობით უამრავმა სხვა კონდიციონერის ტიპმა შეძლო მისი ჩანაცვლება. თუმცა, აღნიშნული კონდიციონერის ტიპი ფასიდან გამომდინარე მაინც რჩება გარკვეულწილად მოთხოვნად მოდელად.

სპლიტ-სისტემა მოიაზრებს ორ ბლოკს - შიდას და გარეს. სპლიტ კონდიციონერის მოდელები გათვლილია სივრცის როგორც გაგრილებაზე, ისევე გათბობაზე. სპლიტ სისტემის ტიპის კონდიციონერების ინსტალაცია შემდეგნაირია: კომპრესორი შენობის გარე ნაწილშია განთავსებული და ამით არის უგულებელყოფილი ხმაური. ბლოკები ერთანეთთან სხვადასხვა მილებით არიან დაკავშირებულნი და სწორედ ამ მილებში ცირკულირებს ფრეონის მოლეკულები. სპლიტ-სისტემას გააჩნია თავის ქვეკატეგორიები, რომლებიც უკვე ჩამოვთვალეთ კონდიციონერის ტიპების სახით. ერთ-ერთი მათგანია:

არხული სპლიტ-სისტემა , რომლის ინსტალირებაც ჭერში ხდება და გარე სივრციდან შიდა სივრცეში ჰაერის მომარაგებას უზრუნველყოფს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელია კაფე-ბარებსა და საოფისე სივრცეებში თავისი ფუნქციონირების სპეციფიკიდან გამომდინარე. კონდიციონერის ეს ტიპი გათვლილია ბევრად დიდ მოცულობაზე, მისი საშუალებით შესაძლებელია გაგრილდეს რამდენიმე ოთახიანი საცხოვრებელი, სამუშაო ან სულაც სასტუმრო სივრცეები.

კედლის სპლიტ-სისტემაც ერთ-ერთი ქვეკატეგორიათაგანია და ასევე ერთ-ერთი საკმაოდ მოთხოვნადიც. წინამორბედისგან განსხვავებით აღნიშნული ტიპის კონდიციონერები გაცილებით პატარა ფართობზე მონტაჟდება. იდეალურია იმ შემთხვევაში, როცა სახლის, ოფისის ან ნებისმიერი სხვა შენობის ერთი კონკრეტული ოთახი ან წერტილი საკმაოდ ცხელია. სწორედ ასეთ დროს არის იდეალური გამოსავალი კედლის სპლიტ-სისტემის ტიპის კონდიციონერი. პატარა ფართის მქონე სივრცეებს ყველაზე მეტად სწორედ ეს ტიპი შეესაბამება.

კასეტური სპლიტ-სისტემა მონტაჟდება ჭერში და ანაწილებს სიგრილეს ზემოდან ქვემოთ. ის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტიპია დღესდღეობით კონდიციონერებში და ფასიც ადეკვატური აქვს. ჰაერის განაწილების ყველაზე დახვეწილი მექანიზმი აქვს და ხმაურითაც ნაკლებად გამოირჩევა.

მულტი სპლიტ-სისტემა ყველაზე კომპლექსური ტიპის მექანიზმზეა დაფუძნებული, მასში რამდენიმე ბლოკია ერთმანეთზე მიერთებული და მისი ფუნქციონირებაც სწორად ამ ბლოკების გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული. ე.წ ,,დომინოს პრინციპით’’ მუშაობს ასეთი ტიპის კონდიცირების სისტემა და თუ რომელიმე ბლოკი გაუმართავია, კონდიციონერი ფუნქციონირებას წყვეტს. ეს შეიძლება არ იყოს მოცემულობა, რომლითაც აღნიშნული კონდიციონერის ტიპი დაიკვეხნის, თუმცა, მისი დამონტაჟება იდეალური გამოსავალია ისეთ დროს, როცა შეზღუდულები ვართ არჩევანში დიდი ფართიდან გამომდინარე.მულტი სპლიტ სისტემის დაყენება მიზანშეწონილი და ეფექტურია კომერციული და დიდი ფართის მქონე შენობებისთთვის

ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი არეგულირებს ჰაერის თანაბარ განაწილებას და მისი დაინსტალირება ხდება სივრცის ქვედა ნაწილში. აღნიშნული მოდელიც აგრეთვე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოხმარებადია.

                  გარდა იმ ფაქტისა, რომ კონდიციონერის ტიპები ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს მის არჩევაში, კიდევ ბევრი დეტალია კონდიციონერის ფუნქციური თვალსაზრისით, რაც უნდა ვიცოდეთ და მათი ცოდნის ხარჯზე შევძლოთ ფასის ასე თუ ისე წინასწარ განსაზღვრაც კი.

დღეს გვაქვს ფუფუნება კონდიციონერის ყიდვისას თან მოგვყვეს ისეთი ფუნქციები და რეჟიმები, როგორიცაა მაგალითად ტაიმერი , ე.წ წამზომი, რომლის საშუალებითაც მაშინაც კი, როცა გვძინავს, საშუალება გვაქვს ვარეგულიროთ მისი ჩართვა-გამორთვის საკითხი. შეგვიძლია დავაყენოთ კონკრეტულ დროზე და ვიყოთ მშვიდად და ვიცოდეთ, რომ კონკრეტული პერიოდის გასვლის შემდგომ ავტომატურად გამოირთვება. ასევე უშუალოდ ძილის რეჟიმი არანაკლებ მნიშვნელოვანი რეჟიმია ზაფხულში, როცა უძილობა სტატისტიკურად ყველაზე მეტ ადამიანს აწუხებს. ამ კონკრეტული რეჟიმის არჩევისას კონდიციონერი თავად არეგულირებს ფაქტიურად უხმო რეჟიმს მუშაობის დაბალი სიჩქარის ხარჯზე. ამ დროს კვლავ მშვიდად გვძინავს და გვაქვს ფუფუნება არ შეგვაწუხოს კონდიციონერის მუშაობის შედეგად გამოწვეულმა ხმაურმა. კონდიციონერების გარკვეულ რაოდენობას ასევე გააჩნია ე.წ თვითწმენდის რეჟიმი, რომლის დროსაც ფილტრი არის დაზღვეული ზედმეტი მტვერის დაგროვებისგან, რადგან კონდიციონერი თავადვე წმენდს მას ავტომატურ რეჟიმში. შედეგად, როცა ფილტრები გაწმენდილია, 15%-ით ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს კონდიციონერი და დაზღვეულები ვართ დამატებითი უსიამოვნო ხარჯებისგან და პროცედურისგან, რაც კონდიციონერის დაშლა-აწყობას ითვალისწინებს მისივე გაწმენდის მიზნით. ეს მცირე ჩამონათალია იმ რეჟიმების, რომლითაც შეგვიძლია უფრო კომფორტულადაც ვიგრძნოთ თავი და უფრო ეკონომიურიც იყოს კონდიციონერთან ურთიერთობა.

       და ბოლოს, სიმძლავრე , რომელიც არის ყველაზე მეტად საჭირო ინფორმაციის მატარებელი კონდიციონერის არჩევისას. სწორედ სიმძლავრეზეა დამოკიდებული მეტწილად ჩვენი არჩევანი. აქაც გასათვალისწინებელია ისეთი დეტალი, როგორიცაა ამა თუ იმ შენობის ფართობი. სათანადო სიმძლავრის გამოთვლა ხდება BTU (ბრიტანული თერმული ერთეულის) ხარჯზე. სწორი BTU-რაოდენობის გამოსათვლელად აუცილებლად ვითვალისწინებთ სხვადასხვა დეტალებს. პირველ რიგში ფართობს, ფანჯრების რაოდენობას, ოთახების რაოდენობას, შენობის პროექტს და ა.შ. თუმცა დღევანდელ რეალობაში BTU-ს გამოსათვლელი ფორმულაც ისეთივე გამარტივებულია, როგორც კონდიციონერის მოხმარება.

      თუ ოთახი ზედმეტად ცხელი და დღის ძირითად მონაკვეთში საკმაოდ მზიანია, BTU სასურველია გაიზარდოს 10%-ით.

        თუ ოთახი ნაკლებად ცხელია და მზე საერთოდ არ უდგება, მას პირიქით 10%-ით შევამცირებთ;

       სამზარეულოში დამონტაჟება ცალკე ფორმულის გამოყენებას მოითხოვს, რადგან გაზქურის ტემპერატურა თავის კონკრეტულ სითბოს გამოყოფს და ესეც გასათვალისწინებელია აუცილებლად.

  რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ეს უშუალოდ ფართთან მიმართებაში ითვლება და ძირითად შემთხვევაში მაინც სივრცის მოცულობა განაპირობებს BTU-ს დაანგარიშებას.

        სულ ეს იყო, რაც კონდიციონერის შერჩევისას მინდოდა გაგეთვალისწინებინათ, ვიმედოვნებ კარგი გზამკვლელი იქნება აღნიშნული სტატია მის სწორად შესარჩევად. ასევე ჩვენს საიტზე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ კონდიციონერები და გაეცნოთ დეტალურად მათ მონაცემებს.